GRANTY NADACE SYNOT I LETOS POMOHOU CELÉMU ZLÍNSKÉMU KRAJI!

„Nadaci jsme založili před více než 17 lety. Během této doby se nám podařilo uzavřít přibližně deset tisíc darovacích smluv. Neziskový sektor získal stovky milionů korun. Pomoc je vždy realizována v oblastech, které ji potřebují nejcitelněji. Jedná se o školství a zájmovou činnost, kulturu, oblast zdravotní a sociální a samozřejmě sport. Nikdy nebylo naší ambicí suplovat stát, na jehož bedrech by financování těchto oblastí mělo být primárně, nicméně již mnoho let se na mne obracejí stovky zástupců neziskových organizací, kteří prostředky pro své smysluplné projekty shánějí jen velmi těžce. Situace v tomto směru se bohužel nelepší,“ uvedl zakladatel Nadace SYNOT, senátor Ivo Valenta.

Nadace SYNOT letos vyhlásila všechny granty současně. Již nyní jsou tak k dispozici formuláře žádostí pro granty kulturní a sportovní, kdy bude každý z nich dotován částkou ve výši dva miliony korun, a dále pro grant zdravotní a sociální a také grant školství a zájmové činnosti. Pro každý z těchto dvou grantů je vyčleněna finanční dotace ve výši 1,5 milionu Kč.

Celkem tedy nadace jen formou grantového programu rozdělí neziskovému sektoru Zlínského kraje sedm milionů korun.  

„Upřímně mne těší, když vidím, že tyto peníze pomáhají na správných místech. Ať už se jedná o pomoc nemocným a zdravotně postiženým lidem, nákup nových učebních pomůcek pro školská zařízení, vybavení sportovišť nebo v neposlední řadě nákup krojových součástí pro folklorní soubory, které v našem regionu udržují lidové tradice,“ dodává senátor Valenta s tím, že i letos nadace naváže na ozdravné a relaxační pobyty pro děti, seniory, hasiče a zdravotní sestry.

Všechny pokyny pro žadatele, včetně podrobných informací a formulářů žádostí, jsou k dispozici na webových stránkách www.nadacesynot.cz , případně si o ně zájemci mohou požádat v sídle nadace nebo v regionální kanceláři senátora Ivo Valenty na pasáži Slunce na Masarykově náměstí.

Nadace SYNOT v letošním roce rozdělí neziskovému sektoru Zlínského kraje přibližně 20 milionů korun. Její prostředky již tradičně podporují také 1. FC Slovácko – především místní fotbalovou akademii, Park Rochus, kde také zásluhou nadace vzniká slovácké muzeum v přírodě, nebo například největší folklorní svátek regionu - Slovácké slavnosti vína a otevřených památek, kde je nadace mecenášem již od samotného vzniku akce. Mezi dalšími projekty jsou již zmíněné relaxační pobyty pro seniory, zdravotní sestřičky, hasiče i školáky Zlínského kraje.

 

 GRANTOVÝ PLÁN NADACE SYNOT 2018

Název grantu

 

Termín Vyhlášení Termín uzávěrky Slavnostní předávání Částka
SPORTOVNÍ GRANT 16.2.2018 9.3.2018 13.4.2018 2.000.000 Kč
GRANT ŠKOLSTVÍ A ZÁJMOVÉ ČINNOSTI 16.2.2018 11.5.2018 21.6.2018 1.500.000 Kč
KULTURNÍ GRANT 16.2.2018 10.8.2018 21.9.2018 2.000.000 Kč
ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ GRANT 16.2.2018 19.10.2018 30.11.2018 1.500.000 Kč

 

Kontakt:

Mgr. Magda Pekařová, tisková mluvčí

Mobil:    +420 739 604 032

E-mail: magda.pekarova@synot.cz